fbpx

Zones amenaçades

Zones amenaçades

Com han quedat després de l’aprovació del Pla Director?

El passat 2 de desembre de 2019, va sortir a exposició pública el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava.
Estem estudiant l’afectació del Pla Director, cas per cas, a mesura que ho determinem, n’anirem publicant els resultats.
El PDU proposa eliminar el sector i tota la seva edificabilitat.
El PDU rebaixa la edificabilitat potencial.
Projecte aturat cautelarment pel jutge instructor.
Manteniment de l'edificabilitat potencial: el PDU no el revisa o bé n'aixeca la moratòria sense modificacions.
Aquestes són algunes de les zones amenaçades de la Costa Brava, cliqueu al cim de cada fotografia per entrar a la fitxa tècnica corresponent i trobar-ne més informació.