fbpx

Tossa de Mar – Cala Morisca

Volen  urbanitzar  un paratge boscós amb pendents superiors al 20%  que està situat en l’últim corredor natural que uneix el massís de Cadiretes amb el mar

Històric

1998- es redacta Pla parcial. Hi han diferents intents d’execució però no es fa res perquè el projecte suposa elevades despeses per urbanitzar el terreny; és econòmicament inviable.

2016 – Es fa un conveni entre Ajuntament i promotors per fer una zona hotelera, ja que la urbanització de Cala Morisca era inviable

2017 La Comissió Territorial d’Urbanisme informa desfavorablement ja que el projecte “es incompatible amb la cura del paisatge”.  La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament insta a protegir Cala Morisca

2018- L’Ajuntament presenta un Nou projecte de macro xarxa de sanejament per enllaçar diferents urbanitzacions (Sta. Maria de Llorell, Martossa, Cala Morisca) amb la depuradora. Així els promotors ja podran fer front a les despeses. L’entitat presenta un contenciós contra les Bases i estatuts de la Junta, impugnant indirectament el Pla i també presenten al·legacions els veïns i l’entitat.

↘ Diners a recaptar

6.000€

↘ Perquè ens hi oposem?

És una històrica i llarga reivindicació al creixement desmesurat i insostenible a primera línia de mar.

El terreny on es vol urbanitzar és un bosc amb arbres centenaris, on n’hi ha més de 200 que tenen un tronc de més de dos metres de perímetre. El paratge amb  fortes pendents és una zona de gran fragilitat. L’execució del projecte, suposaria la construcció de més de 100 cases.

Cala Morisca és una cala idíl·lica, petita i amagada, rodejada de vegetació. No hi ha  edificis a la vista i només es accessible a peu.

La zona boscosa que es vol urbanitzar per una banda llinda amb el mar i per l’altra amb un terreny ja edificat fa uns 30 anys amb un total de 51 habitatges  que està situat a la banda de la carretera i que correspon al 20% de la totalitat. La part que ara pretenen urbanitzar (el 80%) està situada a uns 200m. per sobre del mar, a la Cala Morisca.

Després de molts conflictes, subhastes, etc. un promotor va comprar el 80% de la finca i va pressionar per poder-la urbanitzar. l’Ajuntament i aquest promotor han obligat als propietaris de la part edificada (20%) a constituir una Junta de Compensació per poder tramitar la reparcel·lació i la urbanització.

L’ajuntament de Tossa vol fer una expansió en el litoral de la banda de garbí, que suposaria un increment de 2900 habitants. També es vol edificar un hotel de quatre estrelles i un càmping que estaria dins el PEIN ( Pla Especial d’Interès Nacional).

↘ Situació actual

Suspensió per moratòria i Revisió pel PDU-CB

Al·legacions en tràmit  d’informació pública contra les bases i estatuts de la junta i impugnant indirectametnt el projecte d’urbanització.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!