fbpx

Pau – Empordà Parc

La construcció de més de 200 cases i un hotel per destruir una connexió ecològica entre el Parc Natural del Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, consolidant una barrera edificada entre la Serra de Rodes i la plana de l’Empordà.

 

Històric

– 1999. S’aprova el Pla Parcial de la urbanització Emprodà Parc al municipi de Pau.

– 2006. Modificació i reducció substancial del projecte mitjançant el Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes.

-2006. Presentació d’un recurs d’alçada per part de l’ajuntament de Pau per retornar el projecte a la seva dimensió inicial.

– La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha anat fent al·legacions a tots els projectes que s’han presentat a exposició pública.

– 2018. Els promotors de la urbanització presenten un contenciós administratiu contra l’Ajuntament per no modificar el POUM en base a les directrius del Pla Director de la Serra de Rodes.

Documentació

S’està treballant per completar aquesta informació.

Un projecte que s’arrossega des de l’any 1999 i que ha anat patint diverses modificacions contravenint la normativa ambiental i urbanística vigent.

La urbanització Empordà Parc representa una urbanització aïllada de qualvol nucli urbanitzat desconfigurant encara més l’espai agrari de la Serra de Verdera. El projecte, d’una extensió de 37,77 hectàrees i la construcció de 200 habitatges i un hotel, comporta la destrucció d’un connector ecològic de capdal importància entre el Parc Natural de cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

↘ Diners a recaptar

3025€

↘ Perquè ens hi oposem?

Perquè és una zona ambientalment molt sensible per la proximitat del dos parcs naturals d’especial protecció.

↘ Situació actual

L’Ajuntament de Pau hauria de modificar o revisar el seu POUM per poder donar compliment a les directrius del Pla Director de la Serra de Rodes i alhora definir quina urbanització es pot desenvolupar.
Amb la normativa ambiental i urbanística vigent, però, aquesta urbanització no hi té cabuda. Pla Parcial en tràmit. Sector fora de l’àmbit PDU-CB.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!