fbpx

Palamós- Pineda d’en Gori

Construcció de 48 apartaments de luxe en dos blocs de pisos situats darrere les barraques de S’Alguer, sent aquest un espai protegit declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)

Històric

1992- l’alcalde de Palamós Josep Ferrer(CiU) mentre protegeix Castell, requalifica la Pineda per poder-hi edificar.

1993- Patrimoni Cultural insta a l’ajuntament a tramitar la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per Cala S’Alguer, però tot i que l’Ajuntament te 3 anys per fer-ho, no ho tramita.

2001- L’Ajuntament planteja la construcció de 4 blocs d’apartaments darrere S’Alguer, mentre que diversos grups ecologistes reclamen la declaració de Bé Cultural, creient que aquesta protegirà l’entorn de S’Alguer i no permetrà la construcció dels 4 edificis.

2002- Cultura emet informe desfavorable a la construcció dels edificis. Aquest informe és vinculant: es necessari un informe favorable per poder edificar.

2003- les empreses constructores dels edificis posen recurs sobre la declaració del Bé per un defecte de forma del propi Ajuntament. La sentència demana la delimitació sobre plànol del BCIN. La mobilització ciutadana pressiona perquè es declari el Bé.

2004- Cultura torna a emetre informe desfavorable a la construcció dels edificis. Es declara el BCIN però l’entorn de protecció segueix una línia que s’interromp de manera artificiosa salvant la propietat privada on es vol construir, o sigui que  permet la construcció de 3 edificis, un d’ells amb menys apartaments dels previstos. L’entorn de protecció del BCIN no protegeix de manera coherent el BCIN

2005- L’alcaldessa Teresa Ferrés (PSC) la propietat i les empreses constructores signen un conveni urbanístic per fer possible que els apartaments que deixaran de construir-se es puguin edificar en un altre lloc. Des de la Conselleria de Medi Ambient es demana que tota la pineda es declari ZONA VERDA, i per tant, no es pugui edificar res, però finalment l’Ajuntament decideix afavorir els interessos de la promotora i d’altres.

2006- es declara la zona Pla d’espais d’Interés Natural Castell- Cap Roig, però no s’inclou la Pineda on volen edificar

2008- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) qualifica la Pineda com a sòl urbà: es perd l’última oportunitat de preservar tota la pineda.

2013- s’aprova el projecte de construcció de 3 edificis

2017- diverses entitats ecologistes s’assabenten de que l’Ajuntament vol donar la llicència per construir i es reuneixen amb l’alcalde Lluis Puig (ERC) per informar-li que: la llicència està en contra del BCIN, del POUM i no compta amb l’informe favorable de Cultura, entre altres.

2018 –Salvem la Pineda de’n Gori porta a terme diverses accions per informar a la població i comencen les obres. Presentem recurs de reposició i Contenciós administratiu.

Documentació

S’està treballant per completar aquesta informació.

↘ Diners a recaptar

No hi ha cap despesa pendent.

↘ Perquè ens hi oposem?

No es preserva la totalitat de la Pineda d’en Gori, no es respecta el BCIN ni el seu entorn de protecció, les construccions es fan en el llindar del PEIN Castell- Cap Roig, els edificis són d’estil clarament urbà, de color blanc, visibles des de molts llocs, no estan integrats en l’entorn ni són harmònics, no resolen les necessitats d’habitatge dels ciutadans del municipi, no es respecta el POUM: es fan 5 pisos en el primer edifici, construeixen 55 m2 de més, tenin un impacte ambiental devastador sobre el litoral, etc.

En aquests moments es manté l’aposta per creixements urbanístics de segones residències, malgrat l’esgotament d’aquest model i de la necessitat de preservar el sòl, el paisatge i els boscos, així com la limitació de recursos hídrics de la zona.

 

 

Dos edificis de 24 apartaments cadascú sobresurten enmig d’una zona boscosa en un entorn privilegiat: cales, barraques de pescadors, pinedes, platja verge, poblat ibèric, etc. Les construccions de color blanc, són d’un estil clarament urbà, tallen bruscament l’harmonia de l’entorn i devasten mediambientalment la zona de la costa.

Es tracta dos blocs de pisos de luxe de color blanc i estil clarament urbà, d’uns 16 m. d’alçada, de 4 o 5 pisos amb d’aparcaments soterrats, piscina, ascensor, solàrium, enjardinaments, etc. amb carretera i rotonda adjunts. Aquests edificis, situats entre La Fosca i Castell tindran un impacte devastador sobre la zona, ja que es veuran des de La Fosca, les cales, el camí de ronda, el poblat ibèric i el mar, això és a causa que sobresurten almenys 6 metres entre els pins, darrere Cala S’Alguer.

Cada bloc té 24 apartaments d’una o dues habitacions i costen entre 300 i 600.000€. També està projectat un tercer edifici que estaria encara més a prop del mar.

A la Fosca, la zona del costat d’aquests edificis, hi ha molts apartaments els quals estan en desús, ja que no hi viu ningú.

És clar, que aquest projecte no és necessari per a la població del territori, on aquest només afavoreix el benefici privat de grans empreses conegudes per casos d’especulació i de corrupció.

 

↘ Situació actual

Tot i que l’Ajuntament està informat que la Llicència d’obres està incompleta i mal donada, es va començar a edificar a principis del 2018. S’han tallat gran quantitat de pins, s’han fet fonaments profunds tant pels aparcaments com per la piscina, s’ha aixecat tot el bloc principal de 5 plantes i una part d’un altre bloc de 4 plantes, on ha quedat tallada la drecera (camí) d’accés dels veïns entre les cales i la Fosca, de manera definitiva.

L’entitat Salvem la Pineda d’en Gori ha presentat recurs de reposició i recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Palamós en el qual demana entre altres, que es paralitzin immediatament les obres, ja que hi ha una infracció flagrant a causa que es va començar a construir sense cap informe previ de Cultura, on tot emès a posterior aquest era desfavorable, la qual cosa feia d’obligat compliment legal replantejar el projecte.

L’entitat porta a terme periòdicament accions per informar la població i recaptar fons.

Obres en execució. Recurs al Jutjat Contenciós Administratiu acceptat a tràmit.

 

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!