fbpx

Palamós – Bella fosca

Es pretén urbanitzar i transformar urbanísticament els terrenys ocupats anteriorment pel càmping de la Fosca per tal de permetre la implantació de nous vials per urbanitzar i possibilitar la parcel·lació i edificació de 12 parcel·les d’habitatges unifamiliars i dos blocs d’edificis plurifamiliars amb afectació de la Pineda i del bosc present a tot l’àmbit.

Històric

S’està treballant per completar aquesta informació.

Documentació

S’està treballant per completar aquesta informació.

Projecte que preveu l’obertura de de nous vials, la urbanització de tot l’àmbit i la final implantació de 12 parcel·les per xalets unifamiliars i 2 blocs d’edificis plurifamiliars amb 43 apartaments.

A més, denunciem que el POUM de Palamós incorre en les següents irregularitats:

– Classifica aquesta pineda com a sòl urbà, malgrat no comptar amb serveis urbanístics.

– No preveu cessions d’espais lliures i zones verdes.

– No preveu cessions per equipaments públics.

– No contempla la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic.

– No preveu reserves per habitatges de protecció.

– No contempla reserves d’aparcaments.

– No preserva cap superfície de la Pineda com a espai públic.

– Permet l’afectació i destrucció de tot l’hàbitat d’interès comunitari present a l’àrea.

↘ Diners a recaptar

2.000€

↘ Perquè ens hi oposem?

L’execució d’aquest Projecte urbanístic comportarà la destrucció total d’un dels darrers retalls de bosc de primera línia de la costa a la Platja de la Fosca de Palamós.

↘ Situació actual

L’Ajuntament de Palamós, aprofitant la situació de confinament, ha publicat al BOP número 58 de 23 de Març de 2020 l’aprovació del Projecte d’urbanització d’aquesta Pineda. L’Ajuntament ha presentat al·legacions al pla de desenvolupament de la Generalitat per poder edificar.

L’associació Salvem la Pineda de’n Gori ha interposat un recurs en data 16 de maig de 2020. El 21 de juliol de 2020 també hem fet entrega de més de 1000 signatures a l’Ajuntament de Palamós en contra de la urbanització de La Pineda de la Fosca.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!