fbpx

Palafrugell – Muntanya Sant Sebastià

Es vol construir la tercera fase d’una urbanització a les muntanyes de Sant Sebastià en un terreny amb fortes pendents. El projecte que està al costat d’un Espai d’Interès Natural es d’un gran impacte visual, ambiental i paisatgístic.

Històric

1993 – Es crea el Pla Especial de protecció de les muntanyes de Sant Sebastià. La urbanització que es pretén fer consta de unes quantes cases aïllades entre sí.

2005 – Es modifica substancialment el projecte inicial: ara no són cases aïllades el que es vol construir, sinó blocs de cases amb piscina privada, sense separacions.

2012 – De nou el projecte canvia:  encara són més blocs de cases, entafonades en un mateix terreny

2017 – Juny: Reunió amb l’Alcalde informant de les possibles irregularitats a les Muntanyes de Sant Sebastiá, segons el Pla Especial de protecció. Agost: Salvem les muntanyes de Sant Sebastià, s’inscriu com a associació. Instància a l’Ajuntament en la que s’exposen les anomalies detectades i es demanen explicacions. Setembre: informació a la població i obtenció de més de 300 signatures. Instància a l’Ajuntament en la que es demanen explicacions en relació a les obres en procés d’execució. Visites a Col·legi Oficial d’Arquitectes de Girona, a l’Arxiu Històric en busca d’informació i a Serveis Territorials de la Generalitat. Octubre: denuncia envers les irregularitats detectades en la promoció de la urbanització.

Documentació

S’està treballant per completar aquesta informació.

El conjunt de edificis llinda amb el GR92 i una part dels blocs i les piscines estarien situades en pendents del 100%. El projecte implica la desforestació dels terrenys en una zona ara ja molt fràgil degut a la densitat de construccions executades.

Es tracta de tres terrenys amb un total de 49 habitatges. Dos peces estan en execució i una altra està executada. Es va començar a construir la que queda al mig; s’està executant la que es situa més lluny del mar i es vol aturar la construcció de la que queda més a prop que suposaria la desforestació de, més o menys una Ha. de bosc d’alzines i suros  per construir-hi 23 habitatges cadascun d’ells amb piscina pròpia. La construcció es veuria des del mar com una gran massa compacte causant un efecte pantalla degut a que les cases s’edifiquen una al costat de l’altre com si fossin un sol bloc,desnaturalitzant encara més el paratge.

.

↘ Diners a recaptar

3025€

↘ Perquè ens hi oposem?

El far de Sant Sebastià és un emblema d’identitat territorial a Palafrugell. Ja hi ha construccions executant-se al voltant, però és important aturar els habitatges que es troben més a prop del Far, doncs desconfiguraria el paisatge tan emblemàtic que representa.

↘ Situació actual

Les muntanyes de Sant Sebastià tenen un Pla Especial de Protecció per preservar la zona des de 1993, però l’Ajuntament ha donat llicència a un projecte residencial que desafia i s’allunya radicalment del planejament vigent i a més pretenen construir més blocs dels que estan previstos. L’Associació Salvem les muntanyes de Sant Sebastià es constitueix l’agost del 2017 per intentar evitar aquesta obra no respon als plantejaments del Pla, ni a les modificacions fetes al projecte inicial ja que no tenen relació amb el planejament aprovat per la Generalitat.Suspensió per moratòria del 3r sector i Revisió pel PDU-CB; Denúncia urbanística pendent de resolució per 2 sectors construïts.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!