fbpx

Palafrugell – El Golfet

Dalt d’un penya-segat, sobre una cala idíl·lica, sobresurt un macroxalet de 4 plantes, en sòl no urbanitzable d’especial protecció.

Històric

Juny 2016 – Es constitueix l’associació Salvem el Golfet

Agost 2016 – Presentació de denúncia urbanística a l’Ajuntament de Palafrugell amb més de 2000 signatures

Octubre 2016 – Visita i presentació de queixa al Síndic de Greuges

Febrer 2017- Interposició de recurs administratiu al Jutjat de Girona. Denúncia a la Fiscalia provincial de Girona.

Març 2017 – Reunió amb el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de Girona

Maig 2017 – Reunió amb el subdirector general de Gestió del litoral de la Generalitat

Juny 2017 – Denúncia a l’Ajuntament de Palafrugell per les obres sense llicència al talús del carrer Castellets

Agost 2017 – Reunió amb el representant de Costes de l’Estat a Girona i presentació d’un escrit d’al·legacions

Febrer 2018 – Interposició de recurs potestatiu de reposició a Costes de Girona

Abril 2018 – S’admet a tràmit davant TSJC el recurs contenciós contra la resolució del servei provincial de Costes

Aquesta edificació de 1004m2, situada a tocar de l’Espai d’Interès Natural de Cap Roig  està en una pendent superior al 30% i multiplica per 4 el sostre edificat d’un antic xalet, que tenia 200m2, prèvia tramitació d’un Pla de millora urbana.

Per poder sostenir aquest macroxalet s’han construït dos murs que infringeixen la normativa urbanística ja que la seva alçada és superior als 1,5 m. A més, s’hi han instal·lat fins a 7 terrasses amb grans pedres per dissimular l’agressió que suposa i per tapar el lateral i la part frontal de la construcció.

La imatge d’aquesta desmesurada edificació d’estil totalment urbà, desnaturalitza, desfigura i trenca la línea del paisatge; és una flagrant agressió a la singularitat de l’entorn i produeix un fort impacte des del mar i des dels accessos a la cala del Golfet.

↘ Diners a recaptar

5.445€

↘ Perquè ens hi oposem?

Perquè és una edificació desmesurada que desfigura el paisatge litoral gironí i que, a més, s’ha construït amb incompliment de la normativa vigent

↘ Situació actual

Judici per la via del Contenciós Administratiu en curs.
No existeix un estudi geotècnic complert d’anàlisi de les condicions del penya-segat i la influència de l’obra sobre la seva inestabilitat.

La construcció vulnera els criteris d’adaptació topogràfica del Pla de millora urbana i altera la cota natural del terreny.

No existeix Estudi d’Impacte i Integració paisatgística.

No s’ajusta al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ni en el nombre de plantes permès ni en l’alçada, entre altres.

El projecte està en via judicial en fase de prova davant el jutjat contenciós n.2 de Girona.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!