fbpx

Palafrugell – Cap Roig

Preveuen construir 4 nous edificis a Cap Roig en sòl no urbanitzable de protecció especial

Històric

El 1927, el coronel Nicolai Woevodsky i la seva esposa, Dorothy Webster, compren els primers terrenys del que serà els Jardins de Cap Roig. Buscaven un lloc paradisíac on establir-se i el van trobar en aquest racó del Mediterrani, a la Costa Brava, sobre un penya-segat de Calella de Palafrugell.

El 10 de novembre de 1969, es signa un conveni vitalici entre els propietaris i la Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Girona. El títol de donació de la finca, estableix un seguit de condicions i limitacions per tal de que es garantís la conservació i protecció de tot el conjunt, Jardins i Castell, després del traspàs del coronel i de la seva esposa.

En Nicolai Woevodsky va morir el 1974. El 1980, després  de la mort de la Dorothy, la finca va passar a mans de la Fundació Caixa de Girona i va ser aleshores quan es van obrir els Jardins al públic. L’any 2014, la finca va passar a ser propietat de l’Obra Social “La Caixa”.

El gener de 2018, els ajuntaments de Palafrugell i de Mont-ras aproven inicialment el Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig, promogut per la Fundació de la Caixa d’Estalvis.

L’abril de 2018, l’associació Salvem el Golfet presenta al·legacions als ajuntaments de Palafrugell i de Mont-ras, formalitzant la seva oposició a l’aprovació del Pla Especial, atesa la seva incompatibilitat amb els valors presents a l’àrea i atesos els impactes ambientals i paisatgístics negatius que comporten nous usos i edificacions en un espai dotat de la màxima protecció.

Volen edificar 1550 m2 de sostre a l’Espai d’Interès Natural de Cap Roig. Els terrenys estan inclosos en la Xarxa Natura 2000, és un lloc de interès comunitari (LIC) i una zona d’especial protecció per les aus (ZEPA), a més de ser de protecció especial segons el Pla Territorial Parcial de les comarques gironines i de estar al costat del Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) del Castell.

Un dels edificis que volen construir seria un auditori soterrat de uns 525m2. UN altre  de 400 m2 s’utilitzaria per equipament polivalent a tocar del BCIN del Castell. El tercer seria soterrat on hi havia una antiga pedrera, d’uns 550m2 i un quart edifici de 2 plantes i de 338m2 estaria situat als antics hivernacles i s’utilitzaria com a serveis i allotjament per a personal adscrit a l’equipament vinculat a la celebració de reunions i congressos. Aquest projecte megalòman, a més, compta amb la possible ampliació de l’embarcador i la barraca de la cala Massoni, augmentant en un 20% l’espai que avui ocupa.

El camí de ronda  que ara està situat a l’exterior d’aquests terrenys, connecta els camí de les cales de l’espai protegir de Castell, amb la platja del Golfet, a Calella,però el que està projectat travessaria la finca. Al respecte, l’Ajuntament vol excusar la seva inacció dient que no es objecte del present Pla Especial Urbanístic establir el traçat del camí, ni regular la seva gestió.

↘ Diners a recaptar

4.235€

↘ Perquè ens hi oposem?

El PEIN de cap Roig és una figura de protecció natural que mereix ser conservat pels valors patrimonials que l’engloba. El paratge està inclòs, a més, dins la Xarxa Natura 2000 com a figura de protecció europea. Els usos que es fan en els equipaments existents no poden contravenir la seva protecció.

↘ Situació actual

S’han fet al·legacions en el tràmit d’informació pública del Pla Especial Urbanístic que pretén ampliar els equipaments en zona protegida.

Aprovat definitivament pel Dep. de Territori i Sostenibilitat. Recurs al Jutjat Contenciós Administratiu acceptat a tràmit.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!