fbpx

Begur – S’Antiga

Volen edificar 24 habitatges de luxe d’un gran impacte visual, ambiental i paisatgístic en un terreny que era una pedrera il·legal, amb pendents superiors al 20%, enmig del bosc.

Històric

S’està treballant per completar aquesta informació.

Aquest projecte sobrepassa els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Muntanyes de Begur i Xarxa Natura 2000 i era sòl NO urbanitzable ara requalificat. Per executar-lo han fet 6 plataformes d’anivellament dels terrenys, ocupant 3 Ha. d’extensió.

El paratge era una pedrera que es va començar a explotar il·legalment el 1972 i es va clausurar el 2002, moment en que s’havia d’haver restaurat, però enlloc de restaurar-la, volen fer-hi una urbanització que afecta tant la zona forestal com el Rec d’en Gara i forma una gran pantalla visual dins els primers 500 m. de la costa. El conjunt d’habitatges es veuria des de Sa Riera, Illa Roja i Pals. A més, possiblement s‘obriria una nova carretera d’accés a traves del bosc, que s’afegiria a la desmesura del projecte.

↘ Diners a recaptar

17.020€

↘ Perquè ens hi oposem?

Una pedrera és una agressió molt crítica en el territori que cal restaurar i integrar en el paisatge després de finalitzar la seva activitat. En cap cas construir 24 habitatges pot formar part de la restauració d’una pedrera.

↘ Situació actual

Obres d’urbanització en execució.

Llicència d’edificació suspesa per a 19 dels 24 habitatges.

Recurs al Jutjat Contenciós Administratiu acceptat a tràmit.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!