fbpx

Begur – Montcal

Es tracta d’un Projecte d’urbanització i d’un Pla Parcial d’Ordenació, amb el que es preveu construir 33 habitatges, així com nous vials i aparcaments en una zona allunyada del nucli urbà de Begur. A més més de la meitat del sector es superposa àmpliament amb l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000.

Històric

S’està treballant per completar aquesta informació.

Documentació

S’està treballant per completar aquesta informació.

Es tracta d’un Projecte d’urbanització en un sector anomenat “Montcal 2” (S-21 Montcal 2) i d’un Pla Parcial d’Ordenació que porta el mateix nom, amb el que es preveu construir 33 habitatges, així com nous vials i aparcaments en una zona allunyada del nucli urbà de Begur.

A tocar de Puig Montcal (Begur), l’Ajuntament ha permès el desenvolupament d’un nou projecte urbanístic amb un elevant impacte ambiental i paisatgístic i que suposa donar continuïtat al teixit urbà entre les zones d’Aiguablava, Fornells i Los Olivos.

El desenvolupament del Sector “Montcal 2”, aprovat de manera definitiva al setembre de 2014 i amb Projecte d’Urbanització aprovat el 2016, ocupa una superfície de 111.008 m2 i afecta una zona actualment boscosa. Però, tot i tractar-se d’uns terrenys muntanyencs i de tipologia forestal, el POUM de Begur el va classificar com urbanitzable. Un fet que posa encara més en perill els valors naturals i paisatgístics de Begur i de la seva costa. Una àrea d’una bellesa excepcional de la qual actualment només resten petits fragments relictes.

Entre els aspectes més rellevants destaca que més de la meitat del sector, en el que s’està desenvolupant el nou projecte, es superposa àmpliament amb l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000. Catalogació que en principi hauria de permetre garantir la conservació d’aquest espai natural i no pas la seva degradació. A banda, el projecte s’està desenvolupant sobre un ecosistema dunar d’una gran fragilitat. De fet, els terrenys d’aquesta zona són en realitat un dipòsit de sorres d’origen eòlic format durant el Quaternari i que es troba fixat per una vegetació predominantment arbòria, formada per pinedes.

↘ Diners a recaptar

3.000€

↘ Perquè ens hi oposem?

Més de la meitat del sector es superposa àmpliament amb l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000. Catalogació que en principi hauria de permetre garantir la conservació d’aquest espai natural i no pas la seva degradació.

↘ Situació actual

Aprovat de manera definitiva al setembre de 2014 i amb Projecte d’Urbanització aprovat el 2016.

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem Begur, mitjançant Ecologistes en Acció, en data 1 d’agost de 2019, ha interposat:

  • Una petició de revisió d’ofici per la declaració de nul·litat de ple dret del Pla Parcial, el Projecte d’urbanització i la llicència d’obres.
  • Una denúncia urbanística contra les obres i petició de paralització de les obres i de suspensió de l’eficàcia del Projecte d’urbanització i del Pla Parcial.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!