fbpx

Begur – Aigua Freda

Volen aixecar 265 habitatges i 3 hotels on hi ha terrenys amb el 100% de cobertura boscosa i pendents superiors al 20%.

Històric

S’està treballant per completar aquesta informació.

Sense cap Estudi d’Impacte Ambiental i Paisatgístic previ, volen urbanitzar 70Ha. de terreny boscós, afectant àrees que estan incloses en el Espai d’Interès Natural (IEN) Muntanyes de Begur, en la Xarxa Natura 2000 i en la reserva natural marina integral de Ses Negres.

Malgrat que gran part dels terrenys a edificar són de naturalesa forestal, la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) manté la classificació de sòl urbá i divideix l’àrea creant nous polígons d’actuació urbanística en el darrer tram pràcticament verge del municipi.

L’àrea que es pretén urbanitzar està dins el sistema hidrogràfic i dels torrents i rieres d’Aiguafreda i de la Murtra i també afecta les franges de servitud d’ús públic de 5m. a més d’haver-hi zones potencialment inundables.

La urbanització d’aquesta zona boscosa implicaria la desforestació i tala de bona part de l’àrea forestal provocant un  impacte visual, ambiental, paisatgístic i social irreparable.

↘ Diners a recaptar

3.000€

↘ Perquè ens hi oposem?

Plantejar construir més de 250 habitatges en una zona forestal a primera línia de mar amb pendents superiors al 20% és un creixement insostenible que representa pa per avui i gana per demà. Cal replantejar-se, de manera seriosa, el POUM de Begur i començar a plantejar si la única solució és el decreixement i començar a desurbanitzar.

↘ Situació actual

Obres d’urbanització en execució. Desestimació de la denúncia urbanística (Ajuntament) el 2 de Juliol de 2019. Pendent d’interposició el recurs contenciós als jutjats de Girona. Suspensió per moratòria i Revisió pel PDU-CB.

Necessitem donacions per defensar jurídicament el territori!